wtorek, 5 lutego 2013

Zwykły dzień...

Cześć kochani !!!
Gdy pytam znajomych jak im mija dzień i co u nich słychać zazwyczaj słyszę że wszystko ok i odpowiadają, że ich dzień niczym nie różni się od pozostałych. Moim zdaniem nie ma dwóch identycznych dni. Może popadamy w jakaś monotonie. Wykonujemy w kółko jakąś czynność,ale to od nas zależy jak ten dzień będzie wyglądał. Niektórzy z nas akceptują tą szarą rzeczywistość, ale większość z nas chce od życia coś więcej. Pamiętajmy, że to od nas i tylko od nas zależy jak przeżyjemy nasze życie. Mamy je tylko jedno i musimy je jak najlepiej wykorzystać. Oddajmy się pasji, róbmy wszystko co wywołuje na naszej twarzy uśmiech. Nie bójmy się tego :) Spróbujmy wyjść przed szary szereg. Niech nasze życie nie wieje nudą !! Na pewno nie jednokrotnie chcieliście coś zrobić, ale obawialiście się reakcji tłumu, pamiętajcie że to wy macie być szczęśliwi. Nie pozwólcie by ktoś przejął wasze stery. Idźcie przez życie z wysoko podniesioną głową :)

Nie ma zbyt wiele cza­su, by być szczęśli­wym. Dni prze­mijają szyb­ko. Życie jest krótkie. W księdze naszej przyszłości wpi­suje­my marze­nia, a ja­kaś niewidzial­na ręka
nam je przek­reśla. Nie ma­my wte­dy żad­ne­go wy­boru. Jeżeli nie jes­teśmy szczęśli­wi dziś,
jak pot­ra­fimy być ni­mi jutro?


Wy­korzys­taj ten dzień dzi­siej­szy. Obiema ręko­ma obej­mij go. Przyj­mij ochoczo, co niesie ze sobą: światło, po­wiet­rze i życie,
je­go uśmiech, płacz, i cały cud te­go dnia.
Wyjdź mu nap­rze­ciw. 

  Ostatnie zdjęcie nawiązuje do DREAM BERRY :)

Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

2 komentarze:

  1. Jaka ty jesteś śliczna !! Zazdroszczę urody :*

    OdpowiedzUsuń
  2. Ej kim ty jesteś że masz takie super zdjęcia ? :>

    OdpowiedzUsuń